Print

Seminar o vođenju kampanja javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine

on .


Predstavnik Centra za zaštitu i proučavanje ptica učestvovao je u periodu od 14.-16.aprila 2014.godine u Bečićima na seminaru o vođenju kampanja javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine u organizaciji NVO „Green Home“.
Cilj treninga je bio upoznanje nevladinih organizacija iz oblasti zaštite životne sredine sa načinima kreiranja i vođenja kampanja javnog zastupanja održivih energetskih sistema i očuvanja prirodnih resursa, kao i prućžanje osnovna znanja i vještine u radu i saradnji sa medijima.
Poseban fokus seminara je bio usmjeren usavršavanju znanja i vještina predstavnika nevladinih organizacija potrebnih za uspješno vođenje kampanje kroz komunikaciju sa medijima, radu na prezentacijskim vještinama i pripremi za javne nastupe.


Seminar je organizovan u okviru dvogodišnjeg projekta “NVO mreža za zagovaranje održivog korišćenja energije i prirodnih resursa u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj – ETNAR”, koji je finansiran od strane Evropske unije.

banervolonter