Print

CZIP pozdravlja moratorijum na jarebicu kamenjarku lovačkog udruženja "Tivat"

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica pozdravlja odluku lovačkog udruženja „Tivat“ o zabrani lova na jarebicu kamenjarku (Alectoris graeca).

Već dugo vremena se vodi žustra polemika između Ministarstva i CZIP-a o brojnosti ove vrste. Prema našim procjenama u Crnoj Gori nema više 1.200 jedinki, međutim iz Ministarstva tvrde da broj jedinki prelazi 7.000.

banervolonter