Print

CZIP pozdravlja Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine kojim se zabranjuje gradnja kružne saobraćajnice u neposrednoj blizini Tivatskih solila

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica pozdravlja Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine kojim se zabranjuje gradnja kružne saobraćajnice u neposrednoj blizini specijalnog rezervata Tivatska solila, čime je sačuvano 2000 m2 ovog zaštićenog područja, koliko je bilo obuhvaćeno planiranim radovima.


kruzni solila

Agencija, u Rješenju između ostalog, napominje da Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat ne ispunjava uslove za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti. Obrazloženo je da bi njihovo izvođenje podrazumijevalo radove na djelovima katastarskih parcela na teritoriji solila. Tivatska solila, osim zaštite na nacionalnom nivou - specijalni (florističko - faunistički) rezervat prirode posjeduje i međunarodne dezigacije: Ramsarsko područje – močvara od međunarodnog značaja, Emerald stanište, IBA (područje od međunarodnog značajaza ptice).
Predmetno Rješenje donijeto je u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, kojim se u strogom i posebnom rezervatu prirode zabranjuje vršenje radnji i aktivnosti i obavljanje djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je područje proglašeno zaštićenim prirodnim dobrom.
U Rješenju je istaknuto i da obavljanje radnji i aktivnosti u cilju  izgradnje kružne raskrsnice koja bi jednim dijelom zalazila u Tivatska solila na površini od 1500-2000 m2 zaštićenog  prirodnog dobra i to na terenu sa prirodnom slatinskom, močvarnom i obalnom vegetacijom, kao i to da prethodno navedene površine ne uključuju površinu prirodnih habitata koje će biti izgubljene zbog izgradnje ostalih elemenata kružne raskrsnice i saobraćjnice, može dovesti do oštećenja zaštićenog prirodnog dobra, čime se nijesu stekli uslovi za  izdavanje odobrenja podnosiocu zahtjeva.

banervolonter