Print

Savjetodavna služba za vinogradare na području kanjona Morače

on .


U cilju smanjivanja upotrebe pesticida u vinogradarstvu  CZIP je pokrenuo  savjetodavnu službu, koja će sa mještanima koji svoje vinograde imaju u kanjonu Morače, raditi na ovom problemu.
Cilj aktivnosti je da se kroz edukaciju vinogradara, koja će trajati cijelu vegetacijsku sezonu vinove loze, smanji upotreba hemije u poljoprivrednoj proizvodnji. Prema podacima BirLife-a brojno stanje vrsta ptica na nivou Evrope posljednjih godina drastično opada zbog sve intezivnije poljoprivredne proizvodnje. Na sreću, populacije vrsta koja su u Evropi ugrožene poljoprivredom u Crnoj Gori su i dalje u boljoj kondiciji nego u zemljama u okruženju.


vinogradiPozivamo zainteresovane da se jave  putem telefona: 020/272 051; 067 728 979 ili maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Treninzi se organizuju u vinogradima u saradnji sa poljoprivrednim inenženjerom.  Planirano je održavanje ukupno 10 do 15 obuka u narednih godinu dana.  Osim tema planiranih Programom obuke bavićemo se i ostalim trenutnim i aktuelnim temama.
Prvi terenski obilazak organizovan je u nedjelju 29.   marta, gdje su se polaznici obuke upoznali sa zaštitom od crne pjegavosti, dnevnikom zaštite od bolesti i štetočina, BBCH skalom i drugim temama aktuelnim u ovom periodu razvoja vinove loze.

banervolonter