restoran podgoricaпрокат автомобил Подгорица
Print

Održan drugi prekogranični kamp na Orjenu

on .

Početkom ove sedmice održan je drugi BETSA prekogranični kamp na Orjenu u cilju istraživanja biodiverziteta ove još uvijek nedovoljno istražene planine. Nemirno granično područje tokom istorije, neprohodnost i surova klima Orjena uticali su da za ovo područje nema mnogo literaturnih podataka. Štaviše, istorijski podaci se odnose na kraj 18. i početak 19. vijeka, sa dugačkom pauzom u istraživanjima posljednjih tridesetak godina zbog ratnih dešavanja, malog broja istraživača i kao i nedostatka interesa za istraživanje ovog dijela Crne Gore. Međutim, podaci prikupljeni tokom istraživačkog rada na kampu pokazuju značaj ove planine za opstanak različitih biljnih i životinjskih vrsta, posebno ptica.

2. kamp orjen 1

Kako je jedan od ciljeva kampa, osim istraživačkog rada bilo i kreiranje turističke ponude za razvoj ekoturizma zasnovanog na biodiverzitetu i kulturnoj baštini, učesnici su posjetili Sajam eko proizvoda u Kamenom, kao i selo Žlijebe gdje su upoznati sa tradicionalnim načinom obrade kamena, specifičnim za ovaj kraj.

2. kamp orjen 2

Na kampu su učestvovali studenti, pružaoci turističkih usluga kao i ljubitelji prirode iz Hrvatske i Crne Gore. Kamp je održan u okviru projekta "Posmatranje ptica i ekoturizma na južnom Jadranu (BETSA)" koji ima za cilj plasman zajedničke ekoturističke ponude zasnovane na posmatranju ptica. Projekat je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora a zajednički ga sprovode Centar za zaštitu i proučavanje ptica sa Opštinom Baška voda, Hrvatskim institutom za održivi razvoj i udruženjem BIOM kao partnerima iz Hrvatske i Ekološkim društvom Boke kotorske i Opštinom Tivat kao partnerima iz Crne Gore.

Potpisan Memorandum o saradnji sa Agencijom za razvoj i zaštitu Orjena


U cilju jačanja međusobne saradnje, kao i unaprijeđenju stanja biodiverziteta planine Orjen, Centar za zaštitu i proučavanje ptica i Agencija za razvoj i zaštitu Orjena su tokom trajanja kampa potpisali Memorandum o saradnji. U predstojećem periodu CZIP i Agencija za za razvoj i zaštitu Orjena će zajedno raditi na valorizaciji i promociji prirodnih, kulturnih i ekoturističkih potencijala ovog područja.

banervolonter