restoran podgoricaпрокат автомобил Подгорица
Print

Poziv za podnošenje prijedloga projekata

on .

Partnerske organizacije: ORCA (Srbija), Centar za zaštitu i proučavanje ptica (Crna Gora), AKTIV (Kosovo), FLOROZON (Makedonija) i IEP (Albanija), objavljuju poziv za podnošenje prijedloga projekata za jačanje kapaciteta civilnog društva u oblasti zagovaranja održive poljoprivrede u zemljama Zapadnog Balkana. Na poziv mogu konkurisati organizacije civilnog društva (OCD) iz Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova i to na temu zagovaranja u jednoj od tematskih oblasti održive poljoprivrede: kvalitet voda, zemljišta, biljna proizvodnja, stočarstvo, bezbjednost hrane, zaštita potrošača, poboljšanje položaja samih poljoprivrednika. Pored toga prihvatljivi su i projektni prijedlozi iz oblasti energije, upravljanja otpadom, zaštite biodiverziteta i očuvanja pejzaža.

Rok za dostavljanje prijedloga je 10. oktobar 2016. godine do 16 časova. Forme i smjernice za popunjavanje projektnog prijedloga možete preuzeti ovdje.

Organizacije čiji prijedlozi projekata budu odabrani imaće priliku da:
• Učestvuju u obuci na temu organizacionog razvoja i zastupanja/zagovaranja (novembar/decembar 2016)
• Učestvuju u obuci za pisanje projektnih prijedloga u oblasti održive poljoprivrede kao i mentoringu kroz punu podršku eksperata za razvoj projektnih aplikacija (januar - mart 2017)
• Budu podržani sa maksimalnim iznosom od 25.000 eura po grantu. Vremenski rok za realizaciju 10 najboljih prijedloga projekata iznosi 12 mjeseci (maj 2017 - maj 2018).

Ovaj konkurs se realizuje u okviru regionalnog projekta "Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: Jačanje zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva i kreiranje politika na Zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija i traje četiri godine, sa ukupnim budžetom od 960.760 eura.

Opredjeljenje projektnih partnera da zajednički rade na tehnikama zagovaranja u oblasti održive poljoprivrede leži u dvije činjenice. Prije svega, zagovaranje je jedan od najvažnijih alata u radu OCD koji omogućava građanima da riješe različite probleme sa kojima se suočavaju, da utiču na politike, kreiranje i primjenu zakona. Sa druge strane poljoprivreda je jedna od najvažnijih ekonomskih stubova zemalja zapadnog Balkana, ali da bi ista bila održiva ona istovremeno mora biti i ekološki prihvatljiva. Upravo je kontekst zaštite biodiverziteta i očuvanja prirode jedan od razloga za zajednički regionalni rad na ovoj temi. Pored toga BirdLife International, čiji je CZIP predstavnik u Crnoj Gori, zagovara održivu poljoprivredu i dobre prakse kako bi se zaštitile ptice i njihova staništa koja su na udaru prekomjerne upotrebe pesticida i generalno loših praksi u poljoprivredi.

Sva pitanja u vezi sa konkursom mogu se slati na mejl: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 26. septembra.

banervolonter