Print

Zaštita divlje faune u zakonodavstvu i praksi Crne Gore

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica izradio je dokument "Zaštita divlje faune u zakonodavstvu i praksi Crne Gore".

Ova analiza obuhvata prikaz postojećih zakonskih propisa u oblasti zaštite divlje faune u Crnoj Gori a posebno u odnosu na problematiku lova. Kao pokazatelj postojećih zakonskih rješenja predstavljen je prikaz tužilačko - sudske i inspekcijsko - prekršajne prakse u periodu 2013 - 2018. godine.

Dokument takođe ima za cilj sveobuhvatnu analizu zakonodavne usklađenosti sa EU propisima u oblasti lova i odredbama koje su kreirane u cilju suzbijanja krivolova.

Dokument možete pregledati ovdje.

SUPPPPPPP2

banervolonter