Print

Obavještenje o početku projekta

on .

CZIP je započeo sa radom na novom projektu pod nazivom Wings across the Balcans – Krilima preko Balkana, koji podrazumijeva saradnju sa partnerima iz regiona. Projekat ima finansijsku pomoć Evropske komisije i sastoji se iz dve etape.

U prvoj etapi planirana je implementacija Ptičije direktive u domaće zakonodavstvo, te stvaranje temelja za Naturu 2000.

Druga etapa obuhvata determinaciju područija od međunarodnog značaja za boravak ptica-IBA i razvijanja plana za njihovo održivo upravljanje.

Tokom projekta CZIP će pratiti i prijavljivati sve ilegalne eksploatacije ptica i uopšte aktivnosti koje ugrožavaju ptice i njihova staništa.

Tekst pripremila: Ana Vujović

banervolonter