Štampa

Nalazi prstenovanih ptica

on .

U periodu od 1993-2014. godine očitano je 57 prstenova u Crnoj Gori, Centar za markiranje životinja Beograd je obradio 16 nalaza, dok su podaci o ostalim nalazima dobijani direktno od prstenovačkih organizacija koje su registrovane u Crnoj Gori.

Većina nalaza prstenovanih ptica koje su u Crnoj Gori registrovane u periodu prije početka balkanskih sukoba početkom devedesetih godina prošlog vijeka objavljeni su u godišnjaku "Larus" Zavoda za ornitologiju Jugoslovenske Akademije znanosti i umjetnosti. Početkom rata, posao obrade podataka prstenovanih ptica Srbije i Crne Gore preuzima Centar za markiranje životinja Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.

Kako u Crnoj Gori nema organizovanog markiranja ptica, navedeni podaci se odnose isključivo na nalaze registrovane u Crnoj Gori, prstenovane u drugim evropskim državama.

Za petnaest godina monitoringa ptica, registrovano je 16 prstenovanih vrsta i to: Pelecanus crispus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, Tadorna tadorna, Ciconia nigra, Aythya ferina, Gyps fulvus, Buteo buteo, Pandion haliateus, Fulica atra, Scolopax rusticola, Larus cachinnans, Erthacus rubecula, Carduelis chloris, Phoenicopterus ruber, Tringa totanus,Aquila clanga, Merops apiaster, Platalea leucorodia.

Od navedenih nalaza po vrstama, najčešće su registrovani P.ruber i P.crispus. Najveći broj očitanih prstenova registrovan je na ulcinjskim močvarama, Skadarskom jezeru i u okolini Podgorice. Ostali nalazi dolaze iz drugih krajeva države.

Najveći broj registrovanih prstenovanih ptica za proteklih dvadesetak godina došao je iz Grčke, Italije, Turske, zatim slijede Mađarska, Estonija, Rusija, Finska, Švedska, Ukrajina, Bjelorusija, Poljska, Švajcarska, Hrvatska i Malta.

banervolonter